Апартаменти и складове

Апартамент № 1
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 4+б Североизток 238,71 продаден
View Photo
Апартамент № 2
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 4+б югоизток 179,05 продаден
View Photo
Апартамент № 3
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 3+б юг 142,06 продаден
View Photo
Апартамент № 4
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 3+б югозапад 145,87 Свободен
View Photo
Апартамент № 5
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 3+б северозапад 158,10 продаден
View Photo
Апартамент № 6
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 3+б северозапад 168,72 свободен
View Photo
Апартамент № 7
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 4+б североизток 111,77 продаден
View Photo
Апартамент № 8
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 4+б югоизток 121,58 продаден
View Photo
Апартамент № 9
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 10
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 11
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 3+б югозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 12
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 3+б северозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 13
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 3+б североизток 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 14
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 4+б североизток 111,77 резервиран
View Photo
Апартамент № 15
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 4+б югоизток 121.58 продаден
View Photo
Апартамент № 16
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 17
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 18
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 3+б югозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 19
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 3+б северозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 20
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 3+б североизток 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 21
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 4+б североизток 111.77 продаден
View Photo
Апартамент № 22
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 4+б югоизток 121.58 продаден
View Photo
Апартамент № 23
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 24
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 25
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 3+б югозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 26
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 3+б северозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 27
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 3+б североизток 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 28
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 4+б североизток 111.77 продаден
View Photo
Апартамент № 29
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 4+б югоизток 121,58 продаден
View Photo
Апартамент № 30
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 31
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 32
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 3+б югозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 33
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 3+б северозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 34
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 3+б североизток 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 35
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 4+б североизток 111,77 продаден
View Photo
Апартамент № 36
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 4+б югоизток 121,58 продаден
View Photo
Апартамент № 37
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 3+б юг 84,59 продаден
View Photo
Апартамент № 38
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 3+б юг 84,59 свободен
View Photo
Апартамент № 39
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 3+б югозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 40
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 3+б северозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 41
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 3+б североизток 84,59 свободен
View Photo
Апартамент № 42
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 4+б североизток 111,77 продаден
View Photo
Апартамент № 43
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 4+б югоизток 121,58 продаден
View Photo
Апартамент № 44
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 3+б юг 84,59 свободен
View Photo
Апартамент № 45
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 3+б юг 84,59 свободен
View Photo
Апартамент № 46
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 3+б югозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 47
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 3+б северозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 48
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 3+б североизток 84,59 свободен
View Photo
Апартамент № 49
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 4+б североизток 111,77 продаден
View Photo
Апартамент № 50
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 4+б югоизток 121,58 продаден
View Photo
Апартамент № 51
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 3+б юг 84,59 свободен
View Photo
Апартамент № 52
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 3+б юг 84,59 свободен
View Photo
Апартамент № 53
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 3+б югозапад 88,40 продаден
View Photo
Апартамент № 54
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 3+б северозапад 88,40 резервиран
View Photo
Апартамент № 55
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 3+б североизток 84,59 резервиран
View Photo
Апартамент № 56
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
9 4+б север-изтог-юг 331,67 продаден
View Photo
Апартамент № 57
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
9 4+б север-запад-юг 369,34 продаден
View Photo
Склад № 1
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
-1 _ _ 5,71 продаден
View Photo
Склад № 2
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 _ _ 3,81 продаден
View Photo
Склад № 3
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 _ _ 3,58 продаден
View Photo
Склад № 4
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 _ _ 3,52 продаден
View Photo
Склад № 5
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
1 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Склад № 6
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
2 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Склад № 7
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
3 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Склад № 8
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
4 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Склад № 9
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
5 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Склад № 10
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
6 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Склад № 11
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
7 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Склад № 12
Разгледай
етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
8 _ _ 3,40 продаден
View Photo
Заяви посещение

  Гаражи и паркоместа

  Гараж № 1
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 22,45 продаден
  View Photo
  Гараж № 2
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,56 продаден
  View Photo
  Гараж № 3
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,16 продаден
  View Photo
  Гараж № 4
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 18,29 продаден
  View Photo
  Гараж № 5
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,56 продаден
  View Photo
  Гараж № 6
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 22.10 продаден
  View Photo
  Гараж № 7
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 22,97 продаден
  View Photo
  Гараж № 8
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 18,75 продаден
  View Photo
  Гараж № 9
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,10 продаден
  View Photo
  Гараж № 10
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,16 продаден
  View Photo
  Гараж № 11
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,56 продаден
  View Photo
  Гараж № 12
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 22,50 продаден
  View Photo
  Гараж № 13
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 23,77 продаден
  View Photo
  Гараж № 14
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,68 продаден
  View Photo
  Гараж № 15
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 18,98 продаден
  View Photo
  Гараж № 16
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,50 продаден
  View Photo
  Гараж № 17
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,16 продаден
  View Photo
  Гараж № 18
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 22,97 продаден
  View Photo
  Гараж № 19
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 33,99 продаден
  View Photo
  Гараж № 20
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 19,16 продаден
  View Photo
  Гараж № 21
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 20,14 продаден
  View Photo
  Гараж № 22
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  -1 _ _ 20,08 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 29
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 резервирано
  View Photo
  Паркомясто № 30
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 31
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 32
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 33
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 34
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 35
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 42,799 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 36
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 37
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 38
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 39
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 40
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 41
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 42
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 43
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 44
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 33,262 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 45
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 46
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 47
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 48
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 49
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 50
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 51
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 52
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 53
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 54
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 55
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 56
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 57
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 58
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 59
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 60
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 61
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 62
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 63
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 64
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 65
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 66
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 67
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 34,978 продаден
  View Photo
  Паркомясто № 68
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 свободен
  View Photo
  Паркомясто № 69
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 свободен
  View Photo
  Паркомясто № 70
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 свободен
  View Photo
  Паркомясто № 71
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 свободен
  View Photo
  Паркомясто № 72
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 свободен
  View Photo
  Паркомясто № 73
  Разгледай
  етаж стаи изложение квадратураМ2 статус
  _ _ _ 45,505 свободен
  View Photo
  Заяви посещение

   Видове апартаменти

   ESTETI HOMES III

   ЛОКАЦИЯ НА СГРАДАТА

   „Естети Хоумс III“ е жилищен комплекс, хармонично вписан в средата, в която е разположен – гората и града. Разположен в североизточната част на град Стара Загора е един малък оазис на спокойствието.

   Адрес:

   гр. Стара Загора, ул. Кенали

   АГЕНТ ЗА КОНТАКТ

   Весела Лишева

   ЗАПИТВАНЕ

    © estetihomes.com Всички права запазени.